18.05.2016

KONKURS!

Plakat Konkurs
Plakat Konkurs

Konkurs skierowany jest do publicznych i prywatnych: przedszkoli, szkół podstawowych, placówek opiekuńczo-wychowawczych, ośrodków szkolno-wychowawczych i domów dziecka w Polsce. Konkurs trwa od 9 maja 2016 roku do 19 czerwca 2016 roku i składa się z dwóch etapów:

I Etap Konkursu trwa od 9 maja 2016 roku do 20 maja 2016 r. 

W I Etapie Konkursu placówka oświatowa, która chce do niego przystąpić, organizuje u siebie konkurs plastyczny polegający na wykonaniu przez każde dziecko chcące wziąć w nim udział pracy plastycznej pt. „Przyszłość edukacji”. Technika wykonania pracy: malarstwo, grafika, collage, rysunek. Nie będą brane pod uwagę prace wykonane technikami przy użyciu materiałów nietrwałych: makaronu, kaszy, plasteliny, modeliny, itp. Maksymalny format prac: A3. W tym etapie za ocenę prac odpowiada Komisja Konkursowa powołana w placówce, która wybierze 5 najpiękniejszych prac i do 20 maja 2016 roku (decyduje data stempla pocztowego) prześle do firmy APIS Polska Sp. z o.o. z dopiskiem: 
Konkurs plastyczny „Architekci Edukacji”. 

Szczegóły dotyczące sposoby przesyłania prac znajdują się w zakładce Zgłoszenie prac oraz w Regulaminie konkursowym. Przesłane prace zostaną umieszczone na stronie internetowej www.architekciedukacji.pl 

II Etap Konkursu (Głosowanie SMS) trwa od 30 maja 2016 r. do 19 czerwca (do godz.24:00) 2016 r. 

II Etap Konkursu polega na głosowaniu SMS na najpiękniejszą pracę z województwa! Numer SMS-a 
i treść pojawią się na stronie internetowej w zakładce Głosowanie SMS wraz z pracami plastycznymi. Od 30 maja do 19 czerwca można głosować! Zachęć przyjaciół, znajomych i rodzinę do głosowania. 
Zadecyduj, czy plac zabaw i fitness park powstanie przy Twojej placówce. 

W tym głosowaniu, każdy głos ma znaczenie! 
Szczegóły na: 
Kontakt

Apis - Przyjazne place zabaw
ul. Kolaniki 19, 37-500 Jarosław
tel. + 48 16 624 32 60
fax: + 48 16 624 12 69


Napisz
do nas
Zapytanie
ofertowe

Apis - Przyjazne place zabaw, tel. (16) 624 32 60, e-mail. apis@apis.eu.pl, NIP: 7921502579
Kolaniki 19, 37-500 Jarosław, woj. podkarpackie
realizacja i CMS: omnia.pl