Profesjonalne naprawy niesprawnych urządzeń

Wykwalifikowana kadra pracowników z kilkunastoletnim doświadczeniem w branży zapewnia usunięcia wszelkich usterek z gwarancją kontynuacji bezpiecznej zabawy. W razie konieczności następuje wymiana na części od atestowanych urządzeń.

W ramach konserwacji serwisowych placów zabaw wykonujemy następujące czynności: dokręcanie i zacieśnianie zamocowań, malowanie i odświeżanie powierzchni, konserwację nawierzchni amortyzujących upadki, smarowanie łożysk, czyszczenie, przywracanie prawidłowego poziomu materiałów sypkich (grabienie, uzupełnianie) oraz przestrzeganie zachowania właściwych stref bezpieczeństwa urządzeń.

Naprawy serwisowe obejmują wymianę zamocowań, naprawy spawalnicze, wymianę zużytych lub uszkodzonych elementów, wymianę niesprawnych elementów konstrukcji. 
Po przeglądzie i konserwacji sporządzany jest protokół napraw.

Firma APIS Polska gwarantuje wszelkie prace naprawcze w danym budżecie, jeśli koszty napraw wiążą się z przekroczeniem budżetu klient decyduje o dalszych działaniach.

Jeśli budżet na opiekę nad placami nie zostanie wykorzystany na dany rok, środki można przeznaczyć na zakup dowolnego urządzenia firmy APIS w cenach fabrycznych do 3 miesięcy nowego okresu rozliczeniowego. 


Zgodnie z prawem budowlanym i normą PN-EN 1176-7:2017 należy wykonywać kontrole placów zabaw:

Przeglądy regularne (kontrola rutynowa – wskazanie co 7 dni)
W ich trakcie sprawdza się ogólny stan urządzeń, który umożliwia ujawnienie oczywistych zagrożeńw szczególności uszkodzenia wynikające z aktów wandalizmu, zużycia lub warunków pogodowych.Czynnościom kontrolnym podlegają: poziom i czystość nawierzchni, kompletność i zużycieurządzeń oraz ogólny stan bezpieczeństwa placu zabaw.Inspekcja zostaje odnotowana przy pomocy odpowiedniego protokołu – regularne kontrole poprzez oględziny.
Przegląd okresowy placów zabaw to bardzo ważna rzecz szczególnie, że chroni Nasze dzieci!

Kontrola funkcjonalna – okresowa (min. 2 w ciągu roku)
W czasie tej kontroli bardzo drobiazgowo sprawdza się urządzenia, w szczególności pod kątemzużycia. Sprawdza ona również funkcjonalność i stabilność. Obejmuje sprawdzenie: regulaminu, ogrodzenia, nawierzchni, przestrzeni minimalnych urządzeń,lokalizacji wyposażenia dodatkowego, oznaczenia urządzeń, stabilności, kompletności i poziomu zużyciaoraz stanu połączeń. Ustalenia kontroli będą odnotowane w dokumentacji związanej z utrzymaniem placu – protokole z kontroli stanu technicznego urządzeń placu zabaw wraz z dokumentacja zdjęciową uszkodzonych elementów.Coroczna kontrola podstawowaW jej trakcie sprawdza się zużycie urządzeń, ocenia ogólny poziom bezpieczeństwa wyposażenia, stan fundamentów, nawierzchni, który może wymagać odkopywania lub wymontowania różnych części. Dokonuje się oceny wpływu warunków atmosferycznych. Kontrola podstawowa obejmuje również sprawdzenie: regulaminu, ogrodzenia, nawierzchni, przestrzeni minimalnych urządzeń, lokalizacji wyposażenia dodatkowego, oznaczenia urządzeń, stabilności, kompletności i poziomu zużyciaurządzeń, stanu połączeń i fundamentowania, zmian w poziomie bezpieczeństwa na skutek ewentualnych wcześniej przeprowadzonych napraw. Kontrola podstawowa przeprowadzana raz w roku dokumentowana jest przy pomocy odpowiedniego formularza – protokole z kontroli stanu technicznego urządzeń placu zabaw wraz z dokumentacja zdjęciową uszkodzonych elementów.

Zgodnie z ustawą prawa budowlanego co 5 lat osoba z uprawnieniami budowlanymi musi wykonać kontrolę stanu technicznego placu zabaw. Koszt takiego przeglądu wynosi 750 zł dla jednego obiektu.
Opłata ta nie wlicza się do budżetu na części zamienne.

Kontakt

Apis Polska sp. z o.o.
ul. 3 Maja 85, 37-500 Jarosław
tel. + 48 16 733 82 00


Napisz
do nas
Zapytanie
ofertowe

Apis Polska sp. z o.o., tel. (16) 733 82 00, e-mail. biuro@apis.eu.pl, NIP: 7922291328
3 Maja 85, 37-500 Jarosław, woj. podkarpackie
realizacja i CMS: omnia.pl